__MAIN_TEXT__

Page 278

276  ГРА ДЪТ   СЕПТЕМВРИ / ОК ТОМВРИ 2018   EN

РОЛЯТА НА АРХИТЕКТА В УЧИЛИЩЕ КОЛКО Е ВАЖНО ДИЗАЙНЪТ НА УЧЕБНАТА СРЕДА ДА Е ПРЯКО СЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛНИТЕ НУЖДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Текст МАРИЯ СТАЙНОВА , ВИОЛЕТК А СЛ АВОВА , ОСНОВАТЕЛИ НА “LUSIO АРХИТЕКТИ”

Представете си автомобилен дизайнер на работното му място: луксозен, футуристичен офис със селекция от красиви скици, правени с един замах по стените, в средата тежи лъскаво бюро, вдъхновено от последния излязъл sci-fi филм, до което, строго подредени, светят минимодели на последните шедьоври в автомобилния свят. Точно зад бюрото, потънал в най-ергономичния и съвършен стол, който сте виждали някога, осветен от огромен тъч екран, дизайнерът, вглъбен, измисля колата на бъдещето. Ето друга алтернатива на същия случай: от най-новия прототип на Nissan едва изпълзява човешко същество, цялото бинтовано, със серия от ластици и шини по тялото, качено на обувки с тежки 10-сантиметрови платформи и с огромна черна маска на лицето си. Оказва се, че “съществото” е млад дизайнер, облечен в “състаряващ костюм”, благодарение на който да разбере как възрастните хора използват автомобилите си и какви са техните нужди. Костюмът е един от обичайно използваните инструменти в автомобилния дизайн, за да може крайният резултат да съответства на истинските нужди на истинските ползватели на продукта. А каква е връзката с проектирането на училища? Една кола има среден живот 10 години и е в пряк досег с максимум петима души, а средният живот на училищата у нас надминава 100 години и влияе пряко и дълготрайно върху хиляди ученици и учители. Защо тогава архитектите не се опитват да влизат в “костюма” на учителите или учениците по-често? В lusio доста често целенасочено влизаме в тази роля, преплитайки я с професионалното знание в областта на

  В училището има кабинет със станове, където децата се учат да тъкат черги; за да приобщим и децата в процеса на изграждане на тяхното пространство, включихме чергите в интериорния дизайн

THE ARCHITECT’S ROLE IN SCHOOL DESIGN. THE IMPORTANCE ON DESIGNING LEARNING SPACES THAT CATER TO THE REAL NEEDS OF STUDENTS AND TEACHERS The typical “cells and bells” layout of the school building is a relique of the past that served well during the Industrial revolution where the Taylorism movement required average level knowledge to be delivered efficiently to as many people as possible so that they can execute simple tasks in the factory afterwards. Hence, the rows of desks and the teacher in front, standing on a podium; this reflects the teacher-centered way of teaching. Today, the expectations towards students’ knowledge and skills have changed: they now are supposed to exit school having mastered the skills of the 21st century - critical thinking, communication, teamwork and creativity. The only way to ensure that is to move to a student-centered way of teaching that converts the teacher into a facilitator that orchestrates project-based learning, as well as personalised and social-emotional learning. However, most school buildings have not caught up with this change of the teaching model and continue to physically constrain teachers and students into working in only one modality of teaching. Unfortunately, this is true even for the majority of brand new school buildings,which are designed using the “cells and bells” layout a dark corridor with classrooms on both sides. Trying to ensure student-centered learning in this physical environment is like trying to install new software in your old computer: when you see that it doesn’t run well, you will think about changing your hardware, instead of giving up on the new software.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Profile for tcmgbg