Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 72

70  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

КРИСТАЛНИТЕ ГРАДИНИ НА NV TOWER