Page 250

246  ГРА ДЪТ   МАЙ / ЮНИ 2018

ЖИЛИЩНИ ЗОНИ ЧУЖДЕСТРАННИ МОДЕЛИ, ПОТЕНЦИАЛНИ ТЕРИТОРИИ В СОФИЯ Добрите чуждестранни модели за жилищна зона са много, казва арх. Павел Янчев - урбанист, част от екипа на архитектурно студио Art end Build Architect. Това, което обединява успешните в общия случай, е наличието на качествено публично пространство, вписването на жилищната зона в градската тъкан с по-висока плътност (без плътността да е за сметка на публичното пространство), наличието на устойчив микс от функции, разнообразие на жилищните типологии, които да привличат хора от различни социални групи, вписването в съществуващия град, преизползването и регенерацията на съществуващата градска тъкан вместо урбанизирането на нови територии. Един от по-старите, но добри примери, които си струва да бъдат напомняни и изследвани, е жилищната зона на остров Ява в Амстердам, Нидерландия (Java-eiland), която е опитала да се доближи до някои от тези

Жилищните комплекси не са обречени да имат неблагоприятна жизнена среда

принципи. Урбанистите и placemaker-и от сдружение "IНеI Формално"Ангел Бондов и Тодор Кесаровски смятат, че добрите чуждестранни модели за изграждане/управление на качествена жизнена среда са тези, които координирано балансират усилия за постигането на добър hardware, software и orgware (начинът по който първите два аспекта взаимно се свързват, организират и управляват). Важно е да се отбележи, че начинът на осъществяване на подобен баланс трябва да е съобразен в зависимост от типологията на жилищните структури. Това обаче не означава, че определени типологии са обречени да не могат да представляват характеристиките на благоприятна жилищна среда. Като такъв тип структури често са определяни жилищните комплекси. "Добър пример, който опровергава това становище,

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Profile for tcmgbg