__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 244

24 0  ГРА ДЪТ   МАЙ / ЮНИ 2018

ЗУЗСО ЗАПАЗИ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ, ЗАЩИТИ КВАРТАЛНИТЕ ГРАДИНКИ, ДАДЕ СТАБИЛНОСТ НА ПУП-ОВЕТЕ

Законът за устройство и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО) беше приет на второ четене в парламентарната зала на 28 март 2018 г., на 10 април – публикуван в Държавен вестник, влезе в сила от 13 април 2018 г. Той не се занимава специално с жилищното строителство, но включва правила, които се отнасят и за този тип сгради.

""ЗУЗСО не дава специални рецепти за новите жилищни сгради и комплекси, но предлага правила за съществуващите жилищни комплекси", уточнява арх. Здравко Здравков, главен архитект на София. "Основен проблем в жилищните комплекси беше фактът, че с приемането на подробен устройствен план на зоната той веднага можеше да бъде променен. Така жителите на „Младост“, „Студентски град“ например можеха да видят в плана, че е предвидено кафене до блока им, а след време там да израсне пететажно блокче, обясни арх. Здравков. Променихме тази практика, като въведохме 5-ГОДИШНА СТАБИЛНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и по този начин спазваме гражданския договор между собственици, администрация и живеещи в квартала, каквото представлява устройственият план. Например, ако подробният устройствен план на жк „Дружба“ се приеме в рамките на тази година, следващите 5 години никой няма право да го променя. ЗАПАЗВАМЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ При преструктурирането им правилата ще бъдат спазвани и при новите УПИ-та. Това се прави с цел защита на застрояването на комплексите", напомни арх. Здравков. ОТСТОЯНИЯТА МЕЖДУ СГРАДИТЕ В ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ „Още при създаването на комплексите са определени отстоянията при комплексното застрояване. След като

  В бюджета на Столичната община за 2018 г. са предвидени 38.8 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на вътрешноквартални улици

комплексът се преструктурира, отстоянията следва да са такива, каквито са при комплексно застрояване, т.е., както когато е създаден комплексът", коментира арх. Здравко Здравков. "Защитихме така наречените междублокови пространства – градинките, с които непрестанно се спекулираше, че те могат да бъдат преотреждани. Това не е вярно. ПРЕМАХНАХМЕ ПОНЯТИЕТО „МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА“. ВСИЧКИ КВАРТАЛНИ ГРАДИНКИ СИ ОСТАВАТ ЗА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Те попадат под специалната защита на т. 8 на чл. 10, както и на чл. 11 от ЗУЗСО, като ги включихме в терените за широко обществено използване и те не могат да бъдат променяни, не могат да бъдат застроявани, не могат да бъдат преотреждани за нищо друго. Всички тези текстове действат кумулативно (с натрупване), напомни арх. Здравков. Това е направено дори и в обратен ред - терени, които не са част от зелената система, но са реализирани като паркове и градинки, с решения на Столичния общински съвет да бъдат придобивани от Столичната община, да бъдат включени в зелената система на града и да бъдат определени за терени за широко ползване“, каза още арх. Здравков. Той обобщи казуса с градинките между блоковете така: „Притеснения за преотреждане на пространства в комплексите няма. Това са терени за широко обществено ползване.“ Друга гледна точка по отношение на междублоковите пространства предлагат урбанистите и placemaker-и от сдружение "IНеI Формално" Ангел Бондов и Тодор Кесаровски.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded