Списание "ГРАДЪТ", брой 2/2020 г.

Page 70

66  ГРА ДЪТ    БРОЙ 2 | 2020

ВИСОКИТЕ СГРАДИ И ГЛЕДКАТА КЪМ ВИТОША