Page 92

90  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

САМОЦЕЛНО ПОСТРОЕНИ ВИСОКИ СГРАДИ С НЕЯСНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДИЗАЙН Освен това съществуват други препятствия от финансов, административен и дори политически характер. През последните години новопостроените високи сгради се появяват разпръснати по цялата територия на българската столица, често без да се вписват в контекста, в който се намират. За решаването на проблемите, свързани с разрастването на градовете с преобладаващо ниско строителство, не бива да се разчита единствено на установени решения от високоразвитите градове. Вместо това развиващите се урбанизирани райони трябва да

бъдат по-самостоятелни и по-далновидни. Те имат възможността да приложат нови подходи при вземане на решения, свързани с градското планиране, така че високите сгради не само да се вписват, но и да принадлежат на съществуващия исторически контекст. Развиващите се градове могат да се обособят като лидери в градското планиране, вместо непрестанно да догонват модели, които са неприложими за тях. По този начин те биха могли да се превърнат в успешни лаборатории за алтернативно градско развитие, където старо и ново не си съперничат, а съществуват в хармония и се допълват взаимно.

  Новото седалище на компанията на унгарската петролна и газова компания MOL ще се извисява на 120 метра в унгарската столица

  Пример за увеличаване на гъстота, съчетана със запазване на историческото наследство

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg