Page 90

88  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

избегнат и силно изразени разлики в мащаба. Налице е необходимостта от нови регулации за високи сгради, за да се достигнат по-големи височини, вписващи се в контекста. Изникващи небостъргачи, които надхвърлят височината на съседните им сгради в пъти, създават усещане за неприемливи контрасти. От друга страна, един по-плавен преход от ниско строителство към по-високо би позволил на високите сгради да присъстват по ненатрапчив начин в градската среда и да се слеят по-естествено с околността. Намирането на най-добрите решения на изброените проблеми би допринесло най-вече за едно по-добро човешко възприятие на така оспорваните високи сгради. Как и къде обаче да се търсят такива решения? Най-естествено на пръв поглед би било да се почерпи опит от развити градове, в които високите сгради вече са намерили своето място. Но въпреки че такава стратегия звучи логично, тя би довела до пропускане на възможността за зараждане на иновативни идеи. Всеки град среща специфични предизвикателства и заимстването на готови решения без адаптация може да се окаже неподходящо и дори вредно. Разбира се, съществува и алтернативен подход. Необходимостта от интегриране на високи

сгради в съществуващи ниско застроени райони предлага възможност за прилагането на нови идеи за градско планиране в ранен етап, като например СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ НА КВАРТАЛИ (MASTER PLANNING), АДАПТИРАНО КЪМ МЕСТНИЯ КОНТЕКСТ След установяване на дадените характеристики на определено място те могат да се използват в комбинация с иновативни технологии, като това ще доведе до уникални и непознати досега решения. Съвкупности от стари и нови, ниски и високи сгради могат да се слеят по начин, който създава устойчива екосистема от обществени и лични пространства. Облагородената по този начин среда за живот ще доведе до намаляване на противоречията и подобряване на обществените отношения като цяло. В допълнение използването на технологии като анализ на големи масиви от данни (big data analytics) ще допринесе за извеждането на развиващите се градове една стъпка напред. Проучването на голямо количество разнообразна информация, извличането на изводи от големи бази данни, както и виртуалното симулиране на различни решения спомагат за вземането на много по-информирани решения, които

  Случайно изникналите небостъргачи оказват влияние върху силуета на града

  Най-високата сграда в Букурещ e завършената през 2012 г. Floreasca City Sky Tower (137 метра)

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg