Page 79

АРХИТЕК Т УРЕН КОНК УРС - ВЕ ЛИКО Т ЪРНОВО

НОВАТА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ Проектът представлява амалгама от изявените характеристики на градоустройството на Велико Търново от различните периоди, през които се е формирал градът, комбинирайки в себе си спонтанността на стария град и категоричността на планирането от миналия век. Част от концепцията е зоната да се развива като жив организъм и да се адаптира с времето. Също както естествено образувалата се градска тъкан на стария град, новата част на града ще предоставя терасовидни обществени пространства с панорамни площадки към реката и стария град. От съществено значение е и запазването на визуалните връзки в характерните посоки. Това ще улесни вписването на територията в съществуващия градски пейзаж. Големите публични пространства са съществено важни за приобщаването на територията, но те трябва да съжителстват с разнообразие от ежедневни човешки дейности, които да вдъхнат живот на тази отдавна отчуждена част на града. Предложението се базира на съществуващия план за изграждане на улична мрежа на територията, но със осъвременено разбиране за мобилност и баланс между видовете транспорт. Площите, достъпни за пешеходци, са увеличени максимално. Подземното пространство е използвано като непрекъснат паркинг и като улица за автомобилите. Пешеходните площадни пространства на горното ниво могат да бъдат реализирани като споделени улици и да се ползват и от превозни средства за доставка, велосипеди и електрически средства за придвижване. По време на първата фаза се предвиждат сгради с едно или две нива и използваеми обществено достъпни покриви. Пространствата в тези сгради следва да бъдат

77

функционално гъвкави и подходящи за търговска дейност, офиси или чисто производство. Стратегията е регулярно развитието да бъде подлагано на преоценка и адаптирано към моментните нужди на града. На този принцип се базира и развитието в следващия етап. Използвайки подходящи строителни технологии, следващите нива на сградите ще бъдат заменяеми и могат да варират спрямо социалноикономическите условия - жилищни, офисни, за временно обитаване и други. EКСПО ЦЕНТЪР Сградата на изложбения център се намира в периметъра на новата централна градска част на Велико Търново. Целта е тя не само да ревитализира тази територия, но и да служи като пример за новите възможности, които предстоят за тази изоставена част на града. Местоположението й обуславя предизвикателството тази сграда да играе роля на свързваща тъкан между съществуващата и новата част на града. Проектът за сградата включва три основни функции: многофункционална зала за събития, щедри отворени пространства за провеждане на изложби и мероприятия и зони за обществен достъп с възможност за социализиране и прекарване на свободното време, като например кафене с панорамна тераса, градина на покрива за отдих и панорамна площадка с гледка към река Янтра и стария град, книжарница и сепарирано площадно пространство за мероприятия на открито, ориентирано към ул. "Александър Стамболийски". Целта е сградата да бъде част от живота на града и да бъде достъпна дори когато в момента не се провежда събитие.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg