Page 71

ADVERTORIAL

консултантски фирми, които правят опростен анализ на изминатите пътища. Със стандартната версия на AutoTURN е възможно също така да се персонализират превозните средства, да се симулират маневри на заден ход, да се симулират кормилните връзки, да се добавят извънгабаритни товари към превозното средство и да се оценят линиите на движение на автомобила. Не на последно място, AutoTURN Pro предлага възможност за тестване в 3D, за да се определи пътният просвет при железопътни прелези или височината в надлезите. Версията Pro съдържа и реалистични библиотеки за превозни средства, които се актуализират постоянно за потребителите с лиценз за поддръжка.” ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ AutoTURN има много потребители, работещи в различни сектори - от инженерни фирми, контрагенти, архитекти и агенции за градско развитие до провинции, общини и министерства, които използват софтуера, адаптиран според собствените си нужди. Фактът, че толкова много различни организации работят с версия на

продукта на Transoft, допринася за неговия успех според Keeven. „AutoTURN е основен инструмент за много професионалисти, които искат да симулират и анализират пътищата, по които се движат превозните средства в техния проект, било то пътища, гаражи или кръгови кръстовища. Благодарение на различните версии на AutoTURN и фактът, че работи с повечето CAD решения, правят продукта предпочитан за всички тези групи дизайнери, които са голяма част от крайните потребители. AUTOTURN ONLINE Трите гореспоменати версии на AutoTURN са типични настолни приложения, работещи с CAD системи. Те са подобни на първата версия на софтуера, разработена от Transoft Solutions. Въпреки това развитието на интернет и увеличаващото се използване на приложенията в облак не са избягали от вниманието на компанията, поради което AutoTURN Online се предлага от миналата година. „AutoTURN Online е базирана в облака версия на AutoTURN с функционалност за проверка на траектории на движение в интернет браузър. Това е

69

  При проектирането на рампи е важно да се обърне специално внимание и на екстремните спортни автомобили като Ferrari

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg