Page 30

28  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

умения и познанията си върху материята. Не на последно място се позиционира спрямо общия вкус и тенденциите, наложени в годините, в които живее и твори. Надявам се това косвено да отговаря на въпроса с какво се отличавам от останалите. Клиенти са ми казвали, че харесват качеството на светлината в снимките ми. Смятам също, че заедно със светлината работи и общото усещане за композиция, детайл и завършеност на снимките. Необходимо условие ли е според вас професионалният фотограф на сгради да е любител на архитектурата като изкуство? Разбира се, определено е необходимо. Не вярвам един мизантроп да бъде особено успешен портретен фотограф или поне не в комерсиална посока. Архитектурата е вероятно най-комплексното изкуство след фотографията! (смее се) Нужно е фотографът да има афинитет към нея. Не случайно правя аналогия с човека и портрета, архитектурата е комплексна колкото човешкото същество. Архитектурата има структура на организъм, има характер, има лице с красиви и грозни черти. Макар и сградите да са мащабни и застинали, трябва да има любов към тях, за да ги заснемеш подобаващо.

Откъде черпите вдъхновение като творец? Главно от музиката, от фотографи и въобще артисти, основно съвременници. Не гледам много назад във времето, интересува ме какво се случва сега. Имате ли различен подход при заснемане на офисни, жилищни, обществени или друг тип сгради в зависимост от функцията? Архитектите създават, измислят сградите за хората, човекът би трябвало да е основната фигура в една сграда. В този смисъл независимо от функцията подходът ми към заснемане на сградата не варира особено. В същото време естествено се придържам към функцията и насоките, които архитектът залага в заданието. Желанието ми е да покажа най-добрите страни, успешните моменти там, където формата, функцията и материалите работят заедно и дават на хората, които ползват сградата, качество на живот. Какъв тип сгради са най-трудни за заснемане и изискват най-много предварителна подготовка? Най-трудни за снимане са незавършените сгради. По принцип има много аспекти, които трябва да се съобразяват при снимането на архитектура, и когато не е довършен самият обект, това

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg