Page 270

268  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

COWORKING ГЪВКАВИТЕ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА Текст ИЗСЛЕДВАНЕ НА CUSHMAN & WAKEFIELD

Гъвкавото работно място обхваща все поширок спектър - от традиционните офиси до coworking пространствата. С развитието на сектора все повече се появяват хибридни бизнес модели, а това е в отговор на все поголемите изисквания на клиентите, както и за повишаване на печалбата от страна на наемодателите.

РАЗВИВАЩА СЕ КОНЦЕПЦИЯ Както за стартъп, така и за малките и средните компании, много от които първоначално са изправени пред несигурни очаквания за своя растеж, гъвкавостта е ключова функция. Те могат да се настанят в гъвкави работни пространства, вместо да подписват дългосрочен договор за наем. Промяната в профила на търсенето - от сигурност към гъвкавост, както и огромният потенциал на нововъзникващите технологии предоставя огромно предимство на операторите на споделените пространства. КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ В БЪДЕЩЕ? Видно е, че традиционно обслужваните офиси стават все по-малко привлекателни за днешните обитатели, които търсят гъвкаво пространство. Данните сочат, че операторите променят своя бизнес модел, за да отговорят на тази тенденция. Те започват да осигуряват цялостна услуга - от обзавеждането на пространството до неговото окончателно въвеждане в експлоатация. Операторите на споделените пространствa имат пълен контрол над своите сгради, което им осигурява множество възможности, за да отговорят на клиентските изисквания. Това им позволява да инвестират в модернизация и

реконструкция на сградите, като по този начин се адаптират към променящите се нужди на клиентите. Там, където офис обслужването наистина се е променило, диверсификацията в допълнителни услуги осигурява и допълнителни приходи. Крайните потребители получават нещо, което ги кара да искат да останат местоположението или начина на живот - с внимателно подготвена клиентска база и календар на събитията, създаващи среда, в която бизнес възможностите да процъфтяват. Налице е консенсус по отношение на най-важните удобства/услуги като заседателни зали, свързаност и пространства за почивка, които водят класацията. Все почесто доставчиците на гъвкави работни пространства се стремят да се интегрират вертикално с други компании и услуги, за да осигурят по-широк спектър от ползи за своите потребители. Така пространството вече се определя като услуга - фундаментална структурна промяна в начина, по който използваме, заемаме и оперираме с него. Индустрията за недвижими имоти става все по-малко продуктово фокусирана и вместо това предоставя достъп до функции и услуги по поръчка.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg