Page 267

265

НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ СТРАНИ В СВЕТА

България: 42-о място

ниско ниво

високо ниво

условия на живот и квалификация на работната ръка. На европейско ниво страната ни заема 30-о място, спрямо 27-о място през през миналата година. Сред околните държави от региона Гърция се нарежда на 44-то място, Румъния на 69-о, а Турция – на 74-то място. В челната десетка на най-добрите държави за създаване и привличане на кадри са Швейцария, Сингапур, САЩ, Норвегия, Дания, Финландия, Швеция, Холандия, Обединеното кралство и Люксембург. СОФИЯ ЗАЕМА 78-О МЯСТО СРЕД 114 ГРАДОВЕ в същия индекс, но в класацията по градове. На челните места се нареждат Вашингтон, Копенхаген, Осло, Виена и Цюрих. Сред градовете от региона Атина е на 48-о място, Букурещ – на 60-о място, Белград – 99-о, а Истанбул – на 67-о. БЪЛГАРИЯ Е НА ВТОРО МЯСТО В ЕС ПО ДЯЛ НА ОБЩИНИТЕ обхванати от инициативата на Европейската комисия за безплатен безжичен интернет на обществени места (WiFi4EU). Съобщението е на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Източник: Bloomberg

В края на 2018 г. в инициативата кандидатстваха 215 български общини и 113 от тях (43%) са одобрени за финансиране. Общата стойност на ваучерите за изграждане на високоскоростен достъп е в размер на 1 695 000 лв. Първо място в конкурса заема Ирландия, където кандидатури са подали 105 общини, а финансиране са получили 59. БЪЛГАРИЯ НА 11-О МЯСТО СРЕД 153 СТРАНИ в класацията Good Country Index, изготвяна за четвърта поредна година от екипа на независимия британски политически консултант Симон Анхолт. Класацията подрежда страните според световния им принос в 8 различни категории – „Наука и технологии“, „Култура“, „Мир и международна сигурност“, „Световен ред“, „Планета и климат“, „Просперитет и равенство“ и „Здравеопазване“. Страната ни се представя най-добре в категориите ,,Наука и технологии“ и „Планета и климат“, в които е 11-а, както и в „Мир и международна сигурност“, където заема 15-о място. Най-ниско е класирането ни в категория „Просперитет и равенство“ – 49-о място. За индекса се използват данни от 35 световни организации, включително ООН и Световната

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg