Page 266

26 4  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИТЕ БИЗНЕС КЛАСАЦИИ

Текст СОАПИ

БЪЛГАРИЯ Е НА 46-О МЯСТО СРЕД 161 СТРАНИ ПО СВЕТА В КЛАСАЦИЯТА НА FORBES ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ СТРАНИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС ПРЕЗ 2018 В профила на страната ни е отбелязано, че силното вътрешно търсене и ниските международни цени на енергоносителите са сред причините за добрия икономически растеж на България. Отбелязани са благоприятният инвестиционен режим, включително ниските корпоративни данъци. Сред факторите, затрудняващи инвестиционния климат, са посочени тромавата публична администрация, слабата съдебна система, ниската производителност, липсата на прозрачност в обществените поръчки и наличието на организирана престъпност. България изпреварва в класацията Хърватия, Турция и Сърбия, които са след 50-а позиция, но отстъпва пред Румъния и Гърция, които са съответно на 41-во и 42-ро място. Начело на класацията като най-добра страна за правене на бизнес е Великобритания, следвана от Швеция, Хонконг, Холандия и Нова Зеландия.

БЪЛГАРИЯ Е НА 41-ВО МЯСТО СРЕД НАЙИНОВАТИВНИТЕ ДЪРЖАВИ В СВЕТА според Bloomberg Innovation Index 2019. Така страната ни запазва позицията си от миналата година въпреки лекото повишаване на цялостната си оценка (56.36 пункта) и продължава да е в топ 50. България се представя най-добре по отношение на производителността (49 точки), и патентната дейност (48 точки), а най-зле (32 точки) по отношение на добавената стойност към производството. Глобален лидер в иновациите остава Южна Корея (с общ резултат 87.38 пункта), въпреки че напредъкът на Германия поставя найголямата европейска икономика почти наравно с азиатската страна, показват данните от Bloomberg Innovation Index за 2019 година. БЪЛГАРИЯ ЗАЕМА 54-ТО МЯСТО СРЕД 125 ДЪРЖАВИ В КЛАСАЦИЯТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КАДРИ Global Talent Competitiveness Index 2019 (GTCI) на Adecco Group. Индексът класира държавите по шест основни индикатора: технически умения, общи умения (general knowledge skills), умение за привличане на кадри от други държави, възможности за развитие на специалисти,

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg