__MAIN_TEXT__

Page 264

262  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

ИТ И АУТСОРСИНГ КОМПАНИИТЕ СА УСВОИЛИ НАД ПОЛОВИНАТА ОФИСИ В СОФИЯ Текст ОТ ПРОУЧВАНЕ НА COLLIERS INTERNATIONAL ЗА Q2/2018 Г.

Офис площи в София, клас А, В и С (хил. кв.м)

Наемни нива за офиси клас А в София (евро/кв.м/месец)

2500 16

2000

14

1500

12 10

1000

8

500

6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

През 2018 г. ИТ и аутсорсинг компаниите са основен двигател на пазара на качествени офис площи в София – тенденция, наблюдавана през последните няколко години. Преобладаващата част от реализираните сделки, в размер на 80%, се дължи именно на тях. Въпреки че предлагането на офиси клас А, B и C бележи стабилен ръст от 2010 г. насам, то продължава да бъде недостатъчно, съпоставено с търсенето. Фокусът на компаниите е основно върху най-висококачествените площи – клас А. Това показват и данните за нивата на свободните офиси през втората половина на 2018 г. Те са 10% от общия обем за периода, а делът на клас А е едва 25% от всички незаети площи. Вследствие на пазарния дисбаланс в полза на наемодателите стимулите, които те предлагат на потенциалните наематели, са все по-малко и пократкотрайни. Офертните наемни нива при офиси клас А през 2018 г. се запазват съответно 15 евро на кв.м в идеален център, 14 евро на кв.м в широк център и 13 евро на кв.м в периферните зони на София. Нивата на търсене на качествени офис площи през цялата 2018 г. се запазват високи. Нетните усвоени площи при офиси клас А, B и C в София през втората половина на 2018 г. са почти 39 000 кв.м, а на годишна база - около 82 500

  център

  широк център

  периферия

кв.м. Брутно наетите площи, т.е. всички транзакции на пазара в София, за второто полугодие на 2018 г. са 122 700 кв.м, а за цялата година - близо 188 500 кв.м. През изминалата 2018 г., както и през 2017 г. отдаването на офис площи на етап „в строеж“ е 41% от всички транзакции. Сред основните причини за търсене са подновяване на съществуващ договор (22%), релокация (17%) и разширяване на компанията в текуща или в нова локация (15%). Според прогнозите на Colliers през 2019 г. няма да има промени в основните тенденции, които се наблюдават на пазара. Цените ще се задържат около настоящите си нива. Въпреки планираното излизане на пазара на нови площи недостигът на качествени офиси ще продължи. ИТ и аутсорсинг секторът ще останат главните двигатели на пазара, като нови негови представители ще стартират дейност в България.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg