Page 262

260  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

Сегашно работно пространство

4%

Други

2%

Според актуалните задачи

1%

„хот дескинг“

Оптимизация на пространството

18%

Затворени офиси за повечето хора

25%

отворено работно пространство за всички

50%

от офисите да са за избрани хора и отворено работно пространство за останалите

ДО КАКВА СТЕПЕН СА УДОВЛЕТВОРЕНИ КОМПАНИИТЕ В НАСТОЯЩАТА СИ ЛОКАЦИЯ? След като отговорихме на въпроса какви са основните изисквания на наемателите, важно бе да разберем и как те оценяват същите показатели, но за сградите, които наемат. По този начин идентифицирахме границата между нуждите на компаниите и това до каква степен са удовлетворени от тях към днешна дата и резултатите бяха повече от интересни. 35% от анкетираните компании определят ефективността на етажната плоча в техните сгради като незадоволителна, а близо 1/3 са неудовлетворени от качеството на довършителните работи в помещенията им. Друг важен аспект – поддръжката и управлението на имота, също следва да бъде обект на бъдещо подобрение според анкетираните. Близо 54% от компаниите са изразили неудовлетворение или са запазили неутрална позиция относно периодичността и качеството на ремонтните дейности от страна на техните наемодатели по поддръжката на наетите помещения и общите части.

50% 40% 30% 43%

36%

20% 10% 15%

17%

0% използват споделено работно пространство

въвели практиката „хот дескинг“

не са изразили мнение

използват политика за работа от вкъщи

КОЙ Е ВОДЕЩИЯТ ФОРМАТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНИ МЕСТА? Съществува един основен и постоянно задаван въпрос сред консултанти, архитекти и интериорни дизайнери, а именно: Кой е най-продуктивният, ефективен и комфортен формат на разпределение? Има силни адвокати за и против open space концепцията като работно пространство, което стимулира работата в екип. Но каква е реалността на нашия офис пазар? Запитани кой формат на разпределение на работното пространство предпочитат, 75% от анкетираните избират отвореното пространство като водещ. Едва 18% от фирмите определят кабинетния принцип като предпочитан. От гледна точка на оптимизация на работното пространство 43% от интервюираните компании споделят, че използват политика за работа от вкъщи на служителите си, докато само 17% са въвели практиката за „хот дескинг“.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg