Page 250

248  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ PLATFORMI.BG ДАВАТ СИГУРНОСТ, УДОБСТВО, ГЪВКАВОСТ ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Platformi.bg практикува своята дейност в сферата на отдаване под наем, продажба и сервиз на подемни платформи, хаспели и строителни асансьори на италианската марка Electroelsa, както и кабелни платформи Star Lift. Основната цел е повишаване ефективността при фасадни строително-монтажни дейности. Предоставяните съоръжения от Platformi.bg дават сигурност, удобство, гъвкавост и са отлично решение във всеки момент от реализацията на даден проект.

Подемните платформи, хаспели и асансьори достигат височина до 220 м и са отлично решение за фасадни строително-монтажни дейности, превоз на материали или превоз на хора. С реализирани над 50 проекта в последните няколко години се доказа ефективността на работа чрез платформени съоръжения. С адаптивните към фасадата удължения подемните платформи се адаптират към профила на всяка сграда. Това дава възможност за бързо и качествено изпълнение на фасадните дейности. Основните предимства на подемните платформи са: Работа на желаната от клиента зона от фасадата. Всички необходими материали са на работната платформа – изолация, лепило, вода, 220v електричество, когато става въпрос за изолации. При изграждане на нови фасади ние ще ви доближим до 30 см отстояние от конструкцията, която ще изграждаме, като сте максимално обезопасени. При работата с подемни платформи имаме

КОНТАКТИ email: sales@platformi.bg Тел. 087 736 00 60 www.platformi.bg

още едно предимство, а именно скоростта на движение. Тя е важна част от повишаването на ефективността. Скоростта на движение е до 10.6 м/мин., или това са 0.6 км/час. При сграда с височина от 70 м максималното достигане на най-горна точка е 6 минути, време, което със стандартните скелета е непостижимо за работника. При строителните асансьори от закрит тип скоростта на движение е от 20 м/мин. до 60 м/мин. Още една възможност за постигане на по-висока ефективност в работния процес. При хаспелите възможностите са разнородни в зависимост от това дали съоръжението е отворен или затворен тип. Скоростите на движение са идентични. Честа практика е строителните асансьори да се монтират в шахтите на бъдещите пътнически асансьори на сградите, като монтажът им се извършва на етапи спрямо развитието на сградата. Това също е част от възможностите за постигане на повисока ефективност. Поредно основно предимство е товароподемността. Товароподемността при

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg