Page 24

22  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

което й печели и Platinum сертификат, а производственото съоръжение отговаря на критериите за сертифициране по LEED Gold. Системата за сградна автоматизация e базирана на платформата за сграден мениджмънт Desigo CC, управляваща потреблението на енергия и всички инсталации в сградите. Енергоефективните термопомпи използват вода от езерото Цуг за охлаждане и се използват като източник на топлинна енергия. Сградите в кампуса не се нуждаят от твърди горива за генериране на енергия. ОВК системите са оборудвани със системи за рекупериране на топлинна и студова енергия. Дори системите за сгъстен въздух в производството имат система за оползотворяване на отпадъчната енергия. Сградите са със зелени покриви, а офисната сграда използва приблизително 1500 куб.м дъждовна вода. Фотоволтаичната система на покрива на производствената сграда ще влезе в експлоатация през пролетта на 2019 г. В 7-етажната офис сграда с размери 56x56 м могат да бъдат настанени 1000 служители. Разполага с 32 000 кв. м РЗП, която включва 18 400 кв.м офис площи и 11 000 кв.м подземен гараж на две нива с 250 паркоместа. Сградата

е с височина 25 м. Триетажната производствена сграда е с височина 16 м и размери 125х50 м. Вторият етаж на сградата разполага със 120 офисни помещения, както и допълнително пространство за професионално обучение и лаборатория. Доковете за доставка, резервоарите за азот и контейнерите за отпадъци са интегрирани в сградата, за да се сведе шумът до минимум и за да бъде кампусът архитектурно привлекателен. В кампуса се намира съществуваща офис и производствена сграда, която е планирано да бъде модернизирана през 2021 г. В началото на 2022 г. в нея ще бъдат настанени около 450 служители на изследователската и развойна (R&D) дейност от направление "Сградни технологии".   На 31 януари т.г. връзката между служителите в кампуса и техния офис се промени напълно - тогава в Цуг беше представено мобилното приложение Comfy workplace app. Чрез него температурата и осветлението могат да бъдат индивидуално настройвани за оптимален комфорт на работното място или да бъдат търсени и запазвани свободни стаи за срещи.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg