Page 226

224  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019   Офис на "Екопак", ръководител на проекта Bates Bulgaria, архитекти на интериора и изпълнение арх. Десислава Кузмова и арх. Миролюб Петрински

BMS Системите за сградна автоматизация (BMS) позволяват оптимизиране на консумацията на енергия, като същевременно поддържат здравословна, продуктивна и безопасна среда за вашите служители. Прекарваме голяма част от живота си в сгради, логично е те да имат положително въздействие върху нашето здраве. Това налага изграждането на добра система за управление на сградата, която да контролира и управлява тази среда. Компаниите вече разбират, че инвестициите в BMS системи не са напразни. Пример за това е управлението на енергията, тъй като BMS оптимизира експлоатационните характеристики на сградата, намалява загубите на енергия и ограничава ненужните разходи. Често пренебрегвано предимство на автоматизацията на сградите е подобряването на комфорта и условията за труд на служителите. Наред с енергийната ефективност интелигентните сгради са много по-приятни за обитаване. От способността за контрол на температурата и осветлението до подобра свързаност, интелигентните сгради осигуряват оптимизирани условия на работа. HVAC С настъпването на 2019 година се появяват и новите тенденции при отоплението, вентилацията и климатизацията (ОВК или на английски HVAC) на сградите. Много от тези тенденции включват стари идеи, но с нови начини за постигането им. Когато става въпрос

за HVAC технология, някои цели си остават същите. За постигане на оптимална енергийна ефективност в офис сградите от съществено значение са изборът на ОВК инсталации, тяхното зониране и разположение. Защо компаниите инвестират в технологии за интелигентни сгради? Отговорът е очевиден - значителното намаляване на разходите, което може да бъде постигнато чрез оптимизация на потреблението на енергия, оперативните разходи и дори чрез цената на самата сграда. Но има и други убедителни причини, поради които интелигентните HVAC системи, сензори и други технологии дават на компаниите конкурентно предимство. Интелигентните HVAC системи използват сензори, които се интегрират с вашата система за сградна автоматизация (BMS). Тези сензори събират данни за условията в цялата сграда, свързани са към интернет и предоставят информация в реално време, осигурявайки възможност за предвиждане на дефекти и намаляване на разходите за енергия и поддръжка. Друго специализирано ОВК оборудване осигурява възможност за фина настройка на температурата, влажността и въздушния поток в различни зони (въз основа на данни от сензорите) за оптимизиране на комфорта, като същевременно се намалява консумацията на енергия. БОИ Умелото използване на различни цветови нюанси на работното място е все по-популярна тенденция, тъй като помага за създаването на положителна и зареждаща

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg