Page 22

20  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

Siemens AG откри нов кампус в швейцарския град Цуг, където се намира международната централа на направление "Сградни технологии". Кампусът разполага със съвременна офис сграда с 1000 работни места и новопостроена сграда с производствени съоръжения. Обемът на инвестицията възлиза на над 250 млн. швейцарски франка. Като референтен проект на Siemens кампусът разполага със сградни технологии от последно поколение. Siemens е един от най-големите работодатели в Швейцария. „Тук работят над 6000 души, включително около 300 стажанти“, заяви Джо Кезер, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG. "Направление "Сградни технологии" в Цуг ще се възползва в голяма степен от дигитализацията, повече от почти всяка друга индустрия, а през следващата година ще се превърне в основен елемент на новата оперативна компания Smart Infrastructure (SI)", допълни още Кезер. През 2018 г. "Сградни технологии" има повече от 29 000 служители в над 400 локации в света и реализира продажби в размер на 6.6 млрд. евро. Строителството на офисната и производствената сграда започва през май 2016 г.

и завършва през юли 2018 г. Кампусът на Siemens в Цуг е ​​един от първите проекти, при които е използвано сградно информационно моделиране (Building Information Modeling - BIM) за проектиране и строителство. Цифровият близнак (digital twin), представляващ 3D модел на сградата, допълнен с техническа информация, е основата за ефективно и ценово оптимизирано управление на сградния комплекс. BIM е холистичен и дигитализиран процес за планиране, изграждане и експлоатация на сгради, създаден да бъде безпроблемно използван в бъдеще. Той спомага за повишаването на производителността в сградите и засяга всички участващи страни в процеса на изграждане – от собствениците, архитектите и проектантите, търговците на сградни технологии, брокерите, професионалното управление и поддръжка (facility managers) до фирмите за разрушаване и обезвреждане. В кампуса са интегрирани системи за сграден мениджмънт и система за пожарна безопасност и сигурност на Siemens, като акцентът е поставен върху устойчивостта и енергийната ефективност. Офис сградата отговаря на найвисоките изисквания на стандарта LEED,

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg