Page 194

192  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

Едно от приятните предизвикателства пред екипа ни в последната година беше проектирането на интериорния дизайн на новия офис на "Актавис" - компания на "Тева", където бяха релокирани в чисто нова среда вече съществуващи екипи. Изборът на сграда, удовлетворяваща изискванията на компанията, е ключов и дава ясен сигнал за високи критерии за пространствата, които служителите ще обитават. Продълговатата ú форма дава възможност

за достъп на естествена светлина до всяка точка в разпределението. В проектирането се придържахме към най-актуалните тенденции в офис пространствата ефективност на използваемата площ от страна на работодателя, флексабилност на организацията на работните пространства и грижа за комфорта на служителите, който е ключов за увеличаване на продуктивността им.

КОНЦЕПЦИЯ Основната концепция при разработването на проекта е умелото съчетаване на коорпоративните изисквания на компанията с желанието ни да създадем уютна и комфортна атмосфера. Основните използвани цветове са бяло и зелено. Бялото - аналог на фармацевтичната индустрия, и зеленото символ на природата. Съчетанието е част от корпоративната идентичност на "Актавис" - компания на "Тева". В този проект дизайнът подчертава и следва силната функционална логика в разпределението на сградата. Така служителите могат лесно да се адаптират и ориентират в новото пространство. ФУНКЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ Решенията за функционалното разпределение на сградата бе обмислено внимателно поради необходимостта от правилно разделяне на хората по екипи, осигуряване техния максимален комфорт и едновременно с това запазване на една обща среда за комуникация. Цялостната функционална организация следва съвременните тенденции за офис пространствата. В центъра са разположени всички спомагателни помещения като заседателни зали, принтер зони, места за неформални срещи и т.н. Така използваме недотам светлата част на помещението по найефективния начин. В периферията, с директен достъп към терасите, са разположени общи помещения, които служат както за неформални колаборации, така и за релаксация на служителите. В зоната с директен достъп до фасада са ситуирани работните места, разделени по групи в зависимост от размера на екипите. В центъра между двете ядра на всеки етаж се разполага голяма кухня-кафе, която създава допълнителен комфорт и е предпоставка за сближаването на екипа.

На ниво партер компанията инвестира в голяма мултифункционална зала, която се преконфигурира в няколко по-малки с цел оптимизиране и ефективност на офис пространството. Служителите имат директен достъп до заведение за хранене, разработено заедно с общата концепция за цялата сграда. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ Всички използвани материали също подчертават функционалната организация на пространствата и ги правят лесно различими едно от друго. Антибактериални финиши, естествени материали, правилно прилагане на основните акустични принципи допринасят за една здравословна и ефективна работна среда, която несъмнено води и до продуктивността, от която всеки работодател има нужда. Тенденциите в офисната среда са динамични и се диктуват с равна сила от инвеститори, работодатели и служители. Балансът е нещото, за което ние, архитектите, имаме най-голяма отговорност както в настоящите си проекти, така и с поглед напред към бъдещите нужди.

Основните използвани цветове са бяло и зелено. Бялото - аналог на фармацевтичната индустрия, и зеленото символ на природата.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg