Page 149

ОФИС НА BULPROS, СОФИЯ

147

© ЦВЕТОМИР ДЖЕРМАНОВ, ABCDSPACE

вътре в компанията е основополагащо за вътрешния дизайн на офиса. Проектантите от “Ай Архитект” се вдъхновяват от историята на “Сграда 20” в MIT, известна като сградата с най-много иновации на квадратен метър площ. Създадена набързо по време на Втората световна война, с редица функционални проблеми като временна постройка, тя подслонява учени от различни области на знанието. Сградата случайно ги среща – по коридорите, край диспенсърите за вода – и от тези неформални срещи и обмен между несъвместими наглед специалисти се случва магията на откритията. Важна част от новия офис на BULPROS е Иновационният хъб, в който са представени разнообразни възможности, които дигиталните иновации предлагат на бизнеса. Но тъй като за иновацията трябват правилните хора на точното място, тя се случва навсякъде - по коридорите, в отворените кухни, покрай машините за кафе, в зоните за брейнсторминг, в споделените работни пространства, в които служителите на BULPROS се срещат, за да създават бъдещето.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МАЩАБА Големите компании имат специфични изисквания, свързани с мащаба и идентичността. През годините като част от бързия растеж на BULPROS отделни компании с различни фокус компетенции стават част от корпоративното семейство на компанията. Цветовата и визуална идентичност на офиса съчетава корпоративните цветове с тези на отделните компании, създавайки офис с разнообразни зони, но силно усещане за единно цяло. Така дизайнерите успяват да запазят и развият идентичността на компанията, като създадат чувство за принадлежност у служителите. Сграда 15 има голяма площ на етажите и е симетрична по двете си оси, което затруднява пространствената ориентация вътре в офиса. Интериорният дизайн адресира това предизвикателство, като създава landmarks, забележителности, интересни вътрешни пространства, спрямо които хората да се ориентират. Разположението на отворените и затворените пространства съвсем съзнателно е проектирано несиметрично спрямо плана на сградата - така всяко от споделените

  Цветовата и визуална идентичност на офиса съчетава корпоративните цветове с тези на отделните компании, създавайки офис с разнообразни зони, но силно усещане за единно цяло

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg