Page 146

14 4  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

ЕКИПЪТ НА IRCHITECT ПО ПРОЕКТА СА РАБОТИЛИ АРХ. МАРТИНА РАДЕВА, АРХ. МИРА КОЛАРОВА И АРХ. БРАНИМИР БРОЗИГ

BULPROS е най-голямата технологична компания, основана в България, и шеста по големина от всички технологични компании в страната. Създадена е през 2010 г. от петима души, а през 2019 г. служителите ú вече са повече от 1200. Фирмата оперира в глобален мащаб и към момента има общо 19 офиса в Европа и Северна Америка. През последните години BULPROS неизменно е определяна като една от найбързо развиващите се компании от различни международно признати класации като Deloitte Technology Fast 50 in CE, Deloitte Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa, Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe и т.н. Компанията се помещава в "Бизнес Парк София" от години, като бързият ѝ растеж налага различните отдели да са разпръснати в различни сгради и офис пространства. BULPROS е първият и основен наемател в новопостроената сграда 15 на "Бизнес Парк София". Още от зараждането на идеята за строителството ú BULPROS работи съвместно с ръководството на "Бизнес Парк София" за да създаде новия дом, в който цялата компания ще заработи за първи път под един покрив и ще има пространство да се развива и расте. В началото на 2018 г. BULPROS възлага на “Ай Архитект” разработката на разпределения на офис пространството, разположено на два етажа от сградата с обща площ малко над 7000 кв.м, както и на интериорен проект за представителни пространства, зони за почивка, съвместна работа и срещи. В началото на 2019 г. служителите прекрачват прага на новия си офис ГЪВКАВОСТ И РАСТЕЖ Основното предизвикателство, което

вътрешният дизайн на новото офис пространство трябва да реши, е бързият и динамичен растеж на BULPROS. Развитието на компанията е толкова динамично, че само за времето на строеж на новата сграда - от 2016 до 2019 г., броят на служителите й нараства тройно - от 400 до над 1200. Одобреното в началото на строителството разпределение на офисните площи вече не е актуално за началото на 2019, когато на компанията ú предстои да влезе в новия си офис. Той не само трябва да побере настоящите служители, но и да отговори на целите за развитие на компанията поне в следващите пет години. Освен количественият растеж офисното пространство е необходимо да отговори и на изискванията на вътрешна структура на компанията, съставена от отдели с различен фокус и гъвкави проектни екипи. Възможността за бързо преструктуриране на екипите отговаря на съвременните изисквания на пазара за адаптивност и изграждане на екипи според конкретните цели на даден проект. Това често налага някой екип да се увеличи внезапно, но да запази мястото си близо до останалите екипи, заедно с които работи. Проектантите от “Ай Архитект” залагат експлоатационната гъвкавост още на ниво разпределение. Между работните зали са проектирани зали за срещи, зони за съвместна работа и за почивка, които предоставят пространство за допълнителен растеж в непосредствена близост до всеки екип. В същото време тези зони осигуряват пространствен резерв, запазен за бъдещия растеж на компанията, и могат да бъдат преобразувани в зони с работни места при необходимост.

  Освен количественият растеж офисното пространство е необходимо да отговори и на изискванията на вътрешната структура на компанията, съставена от отдели с различен фокус и гъвкави проектни екипи

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg