Page 141

139

ADVERTORIAL

Инж. Маринов, какви са предизвикателствата при проектирането на конструкции на индустриални сгради? За нас основното предизвикателство е да поддържаме високо качество, като едновременно търсим и прилагаме уникални решения, така че да не се осланяме единствено на рутината в ежедневието ни да проектираме. Трябва да отбележим, че в този тип проекти се отделят повече ресурси и внимание в съгласуването между отделните компоненти. Изискванията към второстепенните конструкции са сравнително повече, по-разнообразни и много по-сложни. Тук нещата коренно се различават от жилищното строителство. Водещият фактор в нашата работа винаги е постигане на проект, изискващ минимални разходи за строителство. Това са целите на всеки инвеститор, това е и нашата задача като проектанти. Ние се стремим да предоставим най-добрия и достъпен проект за конструкция, изпълним в срок и бюджет, и най-важното - без изненади по време на строителството както в индустриалните така и в жилищните и общесвени сгради. Какви са иновациите и тенденциите при техническите решения в това направление? Чрез различните способи за напрягане на стоманобетонни конструкции ние постигаме максимални етажни височини и големи разстояния между вертикалните елементи. По този начин предоставяме по-голямо работно пространство за основната дейност на възложителя. Обмисляйки технологията за изграждане на обекта, изборът ни варира между сглобяемостоманобетонни и монолитни конструкции, монтажно-стоманени конструкции и комбинирани конструкции. Обръщаме и голямо внимание и на факторите, които ги определят, а именно: изискваният срок на строителство, сезонът на изпълнение, необходимостта от пожарозащита. Прилагането на 3D и BIM моделиране нямат алтернатива и са задължителни за доброто съгласуване и осигуряване на точност на последващото изпълнение. Ние планираме отделните задачи на всеки човек от екипа, като по този начин можем да предвидим с точност кога ще е готов проектът. Така сме наясно с всичко, свързано с изготвянето, и гарантираме спазването на вътрешнофирмените ни процедури за поддържане на най-високо качество. Каква е ролята на доброто задание от страна на инвеститора и на технологията? Проектът за вече готовия обект е най-добър тогава, когато авторът-проектант, изпълнителят-строител и инвеститорът-възложител са доволни. Започвайки с добро задание, ще получим и добър проект. Още в началото очакванията към проекта трябва да бъдат добре изяснени. По този начин се

премахват опасностите, които в по-късен етап могат да доведат до появата на напрежение между отделните участници, както и до появата на непредвидени разходи и забавяне на строителния процес. Същевременно обаче, когато разполагаме с най-добрите професионалисти, които си вършат работата добре, евентуалните недостатъци в заданието могат и да не окажат отрицателно въздействие и изработеният конструктивен проект дори да надмине очакванията. По правило чуждестранните компании са по-подредени в представите си и знаят какво искат, поради което с тях се работи по-лесно. Имали сме обаче и случаи, в които изискванията се оказват неподходящи за прилагане. Причините може да са различни – геоложки, земетръсни и дори технологични. Тогава ние се намесваме и ги адаптираме и коригираме. Нерядко наши технически решения биват въвеждани като фирмени стандарти на възложителя, с което можем само да се гордеем. Кои са референтните проекти, по които сте работили? Всеки обект е важен за нас и затова винаги влагаме нещо уникално и запомнящо се. Примерите, които мога да дам, са много, но ще се спра на няколко. Специално за логистиката на фирма „Шенкер“ за нуждите на разпределителното хале проектирахме почти 36-метрови сглобяеми напрегнати греди с големи отвори в стеблата им и покривни конзоли върху тях. За пръв път в България използвахме технология с импулсно уплътняване за заздравяване на особената, льосова почва за нуждите на хипермаркет в Силистра. За комплекс в град Пловдив, проектирахме група от жилищни сгради с РЗП около 30 000 кв.м в които предложихме и бяха изпълнени икономични монолитни стоманобетонни конструкции. За производствената база на „Ареон“ приложихме напрягане след бетониране, чрез което намалихме височината на етажните конструкции,

  BIM на смесена конструкция

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg