Page 129

ADVERTORIAL

Г-н Русев, специализацията на едно от дружествата във вашата бизнес група "Р§М Мениджмънт", е в областта на проект мениджмънта. Да представим накратко неговата бизнес история? "Р&М Мениджмънт" (https://r-m-management.com/) стартира дейността си през 2006 г. като дружество за предоставяне на управленски услуги. В началото на дейността си "Р&М Мениджмънт" е предоставяло предимно финансови, счетоводни и административни услуги на дружества от групата от инвестиционни компании и инвеститори, работещи с "Р&М Мениджмънт". През годините дейността се развива успоредно с разширяването на портфолиото от проекти и разнообразието им. Към днешна дата "Р&М Мениджмънт" управлява проекти в сферите на строителство и продажби на жилищни проекти, строителство и управление на офис сгради, строителство и управление на търговски паркове и търговски площи, придобиване и управление на офис сгради, управление на портфолио от жилища за отдаване под наем. С времето "Р&М Мениджмънт" ООД се превърна в разпознаваем и предпочитан от чуждестранни инвеститори партньор.

Каква е функцията и ролята на компанията за проект мениджмънт при един проект? Ролята на компанията в проектния мениджмънт е определяща за изхода от даден проект и неговата успеваемост. За успеха на всеки проект е нужна синергия между участниците в него. Без съмнение ролята на проект мениджъра е да обединява и да канализира усилията и работата на участниците в изпълнението на проекта. Функцията на една проект мениджмънт компания е адекватна организация на процесите при реализацията на проекта, ръководенето на екипите, участващи в реализацията, планирането и управлението на финансовите средства, навременният обмен на информация и обратна връзка към инвеститорите или възложителите. От друга страна, за да се развива самата проект мениджмънт компания, е важно наличието на добре подготвен екип, който на база опит и познания да успее да изпълни проекта, постигайки предварително зададените цели. Какви са отделните етапи на един инвестиционен проект, които подготвя и в които участва една проект мениджмънт компания? Етапите на всеки инвестиционен проект са различни в зависимост от сферата и

127

  Сградата на новия "Виторио Позитано Бизнес Център" е паметник на културата в стария център на столицата

www.vpbusinesscenter.com

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg