Page 125

БИЗНЕС ЦЕНТ ЪР "Е ЛБЕТИЦ А", СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР „Елбетица М“ АД АРХИТЕКТ „М синтез“ ЕООД, арх. Мариана Цветкова КОНСТРУКТОР инж. Георги Данов ИЗПЪЛНИТЕЛ „Менкаура“ ЕООД ПУСКОВ СРОК 30.07.2019 г.

  Крайната цел на проекта е новите ползватели на сградата да получат естетична и функционална офисна среда

  Благодарение на дизайна на фасадната структура се постига хармония между стъкло и камък, плътност и ажурност, светли и тъмни тонове

123

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg