Page 76

74

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

НАГРАДА НА RÖFIX АРХ. СТЕЛА ДИНЕВА, АРХ. НИКОЛА КОЖУХАРОВ

ОЦЕНКАТА НА ЖУРИТО ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПРОЕКТА Проектът предлага зониране на разнообразен микс от привлекателни градски функции. Лансират се както отворени публични функции (например за „Одрин“ 8), базирани върху културните индустрии и дейности на артистични и творчески общности, така и мерки за усъвършенстване на жилищната среда. Проектът е ценен с предложените конкретни модели на диалог между адаптирани традиционни сгради и нови архитектурни структури, деликатно вписани в историческата среда.

ТЮТЮНЕВИЯТ ГРАД – НОВО ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНО СРЕДИЩЕ Територията на Тютюневия град има потенциал да бъде ново обществено-културно средище на Пловдив, където старите складове да приемат нови роли както като единични сгради, така и най-вече като единен организъм в района. Чрез функции, свързани с културата и образованието, това място би могло да се ревитализира и да се превърне в притегателен център за жители и посетители на града.

Многофункционална сграда за спортни събития

Многофункционални зали

Архитектурно училище

Търговски център

Лофт жилища / ателиета

Изложбен център

Обществен център

Общежития

Адаптирани складове

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat