Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat

Page 238

232

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПАЗАР НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 2016

Текст ДЕНИЦ А СИМЕОНОВА