Page 93

КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" И БУЛ. "ИВАН ЕВСТ. ГЕШОВ"

"България". Всяка от конструкциите е с една еднопосочна лента за движение с широчина 5.50 – 6.0 метра. Изпълняват се двете платна за кръгово движение на ниво терен. Възможна е частична реконструкция на северозападния вход на подлеза, който и без това ще се ремонтира поради връзката му с новата метростанция. При необходимост от увеличаване на радиуса на вътрешния кръг ще се извършат и частични, малки по обем реконструкции и на останалите входове. Частта от покривната конструкция на сегашния подлез, очертана от вътрешния кръг на кръстовището, се демонтира (тя вече не е необходима). Така подлезът около спирките получава естествено осветление и приветлив вид (дори може да се озелени). Отводнява се както досега. На четирите входа на подлеза ще бъдат монтирани асансьори. КАКВО ПОСТИГАМЕ С ВСИЧКО ТОВА Независимост на трамвайния транспорт от трафика в кръстовището, което ще увеличи неговата средна скорост. Осигуряване на "достъпност на средата" до спирките на инвалиди, хора с двигателни проблеми, майки с детски колички и др. Кръстовище без светофар, със значително увеличена пропускателна способност (особено за правото движение по бул. "България"). От направените финансови сравнения стойността по окрупнени показатели на представения вариант за транспортнокомуникационно решение на кръстовището е малко над два пъти по-ниска от варианта "Вантова конструкция". Това значи, че с този бюджет може да реконструираме по този начин и още едно от кръстовищата – с бул. "Гоце Делчев" или с бул. "Тодор Каблешков". Дори ще е по-евтино, защото няма нужда от нова корекция на река. След реконструкция на трите кръстовища на принципа, представен по-горе, значително ще се увеличи пропускателната им способност. Чрез свалянето на трамвая в подлезите практически НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ ПО БУЛ. "БЪЛГАРИЯ"

са налице всички условия за функциониране на "скоростен трамвай" от кръстовището на бул. Витоша" с бул. "П. Славейков" (регулирано със светофарна уредба) до кв. "Малинова долина" – около 4. 5 километра. Към това може да прибавим и възможността за пробив през южната стена на конструкцията на транспортния тунел по бул. "Скобелев". По този начин трамвай №7, идвайки от бул. "Хр. Ботев", през транспортния тунел ще завие по трасето си по бул. "Витоша". Спирката се разполага на същото място, само че на подземно ниво (нивото на сегашния подлез). Дължината на "скоростното трасе" се увеличава на 5.5 километра само с един светофар. Но как да стане това е друга тема. Няма да е коректно, ако не обърнем внимание на недостатъците и проблемите, които ще възникнат при реализирането на такива реконструкции. Не може дълго да се отлагат изборът и реализацията на вариант за реконструкция на кръстовищата по бул. "България". В пиковите часове движението там е почти парализирано. Не вярвам, че експертите на Столичната община ще предпочетат вариант, който временно да "закърпи" положението (защото ще е най-евтин), без да има перспектива за поне 15 – 20 години. И все пак, какъвто и вариант да бъде избран, проблем ще бъде значително затрудненото движение по време на строителство. Това значи трисменен режим на работа! Но това е до време. Ако все пак реконструираме и трите кръстовища, с което рязко ще увеличим пропускателната им способност, и спрем дотук, ще се изправим пред нов особено сериозен проблем. Ще предизвикаме огромни "тапи" на кръстовището на бул. "България" с ул. "Фр. Нансен", което на практика ще го блокира. Ако решим проблема само на това кръстовище (има как), веднага ще го прехвърлим на следващото – бул. "Евл. и Хр. Георгиеви" и ул. "Граф Игнатиев". И така по редичката... Това налага успоредно с реконструкцията на трите кръстовища по бул. "България" усилено да се работи и да се приемат решения за останалите кръстовища по "канала" та чак до "Театър зад канала".

91

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat