Page 88

86

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ДЪЛЖИНА 8.363 км РАЗДЕЛИТЕЛНА ИВИЦА 3.00 м, с изключение на тунела ПЛАТНА 2 платна с по 3 х 3.50 м

СОП "БЪКСТОН

ЖК "ЛЮЛИН 7"

ЖК "ЛЮЛИН 6"

КМ. 58+520

ОТСЕЧКАТА ОТ "БЪКСТОН" ДО АМ "ЛЮЛИН" Другият участък от СОП, който подлежи на реконструкция, е от бул. "Братя Бъкстон" до АМ "Люлин" с дължина 8.363 км с триметрова разделителна ивица по протежение на целия участък с изключение на тунела, 2 платна с по 3 ленти х 3.50 м, разделителни ивици към локалите с ширина 3 м, локали с ширина 6 м – 2 х 3.00 м, решени еднопосочно, обслужващи прилежащите територии и тротоари с ширина 2.00 м. Условно казано, този участък е разделен на 4 подучастъка с четири пътни възела. Първият участък е тунелно преминаване от бул. "Братя Бъкстон" до малко преди кръстовището с бул. "Цар Борис ІІІ". Дължината на тунелния участък е приблизително 1.100 км с габарит – 2 платна по 2 ленти по 3.75 м + 2 аварийни тротоара по 1.20 м и започва от км 50.560 до км 52.175. Възелът при бул. "Цар Борис ІІІ" на км 53.640 е решен с естакадно съоръжение за директното направление – от км 52.175 до км 53.900, а на ниво терен се запазва съществуващото решение. Вторият подучастък е от км 53.900 до км 55.660 с приблизителна дължина 1.500 км и е решен естакадно. На възела с бул. "Никола Петков" е предвидено на ниво терен кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 26.50 м. Възелът "Западна тангента" (трети поред) при км 54.440 е решен с естакадно съоръжение за директното направление, като дължината на премостване е от км 54.700 до км 54.860. На ниво терен движението се реализира с кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 28.00 м, платно за движение в кръговото кръстовище – 2 ленти по 6.00 м и тротоари 3.00 м Следващият трети, участък е от бул. "Никола Петков" до жп връзката София – Перник. Преминаването на жп линията е решено с премостване. Съоръжението над жп линията е предвидено с габарит за бъдещото й удвояване. Осигурени са пешеходни преминавания, съобразени със спирките на масовия градски транспорт. Където преминаванията са невъзможни, са предвидени пешеходни пасарелки. Последният, четвърти, участък е от жп линията София – Перник до АМ "Люлин". По неговото продължение има един възел, който е над ул. "Суходолска", като интересното тук е потъването на директното трасе, за да се използва естественият наклон на терена. В проекта е разработена и реконструкция на язовирната стена. Сложността при изработването на проекта произтича от факта, че участъкът преминава изцяло през урбанизирани територии и проектирането на инженерните мрежи е изключително тежко. Регулационното му обезпечаване е все още в процедура.

РАЗДЕЛИТЕЛНИ ИВИЦИ КЪМ ЛОКАЛИТЕ ширина 3.00 м ЛОКАЛИ ширина 6.00 м – 2 х 3.00 м ТРОТОАРИ ширина 2.00 м

АМ "ЛЮЛИН"

ЗАПАДЕН ПАРК

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat