Page 87

СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

всички развръзки на ниво терен са решени посредством кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 23.00 м. При следващия възел – бул. "Патриарх Герман", има естакадно преминаване над кръговото кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00 м. В решението на пътен възел при ул. "Самоковско шосе" за кръгово кръстовище са взети предвид спирките на градския транспорт и пешеходните преминавания. То би облекчило движението на пешеходците при по-нататъшно урбанизиране на територията. Възелът е решен с изграждане на естакадно съоръжение за директното направление и на ниво терен – кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 23.50 м и платно за движение в кръговото кръстовище – две ленти по 5.0 м. По протежение на участъка между възлите на бул. "Самоковско шосе" и на ул. "406" (отклонението за жк "Младост 4") са разработени две големи съоръжения, при едното от които е така нареченият плавателен канал, който в момента не се използва по предназначение. Решен е като пешеходно пресичане, съобразено с предвидените с ОУП на Столичната община "зелени клинове" – градски паркове "Източен" и "Въртопо".

85

Тук е проектиран и мост над р. Искър – хидравлично оразмерен, като е осигурено и пешеходно преминаване. Последният възел в този участък е при ул. "406" (връзката на в.з. "Камбаните – Бункера" с жк "Младост 4"). Преди изготвянето на проекта в решението на приетия пътен транспортно-комуникационен проект за участъка не бе предвиден възел при ул. "406". Впоследствие се прецени, че е необходимо изграждане на възел, който е решен с естакадно съоръжение за директното направление и на ниво терен – кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 25.50 м, платно за движение в кръговото кръстовище – 2 ленти по 5.00 м. Ул. "406" е с габарит 15.00 м, 2 ленти – 4.50 м + 4.50 м, и 2 тротоара/банкета – 3.00 м + 3.00 м. Важното за участъка от АМ "Тракия" до Камбаните на Софийския околовръстен път (СОП) е, че вече е регулационно обезпечен (с Решение на СОС №145/28.01.16 г.). Сложността при проектирането му произтича от факта, че в частта между с. Лозен и с. Герман не бяха изградени колекторите на инженерната инфраструктура, предвидени с ОУП на Столичната община, което много затруднява отводняването на терена.

ДЪЛЖИНА 5.970 км РАЗДЕЛИТЕЛНА ИВИЦА 3.00 м

БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ"

ПЛАТНА 2 платна с по 3 х 3.50 м

АМ "ТРАКИЯ"

РАЗДЕЛИТЕЛНИ ИВИЦИ КЪМ ЛОКАЛИТЕ ширина 3.00 м ЛОКАЛИ ширина 6.00 м – 2 х 3.00 м

КМ. 3 5+727

КМ. 38+480 С. ГЕРМАН

ТРОТОАРИ ширина 2.00 м

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you