Page 86

84

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ОТСЕЧКАТА ОТ АМ "ТРАКИЯ" ДО КАМБАНИТЕ Участъкът от АМ "Тракия" до възела с бул. "Александър Малинов" в жк "Младост 4" е с дължина 5.970 км. За него е предвидена реконструкция с изграждане на нови съоръжения. По трасето има 5 пътни възела: На ул. "Стар лозенски път" На бул. "Патриарх Герман" На бул. "Крайречен" (сега няма да се изпълни) На бул. "Самоковско шосе" На ул. "406" – отклонението за жк "Младост 4". Всички възли, проектирани в участъка, са решени с кръгови кръстовища с еднопосочни локални платна, ориентирани по движението на главното. Трябва да се отбележи, че възелът на бул. "Крайречен" няма да бъде изграден сега, тъй като реализацията на самия булевард е предвидена в бъдеще. Пешеходното движение е обезпечено във всички развръзки на ниво терен. Там, където не е възможно преминаване на ниво терен, преминаванията са решени на второ ниво с три пасарелки, основно в участъка ул. "Стар лозенски път" – бул. "Патриарх Герман". Решението при възела на ул. "Стар лозенски път" е, че централното платно преминава на естакада отгоре, докато

ИНЖ. АНГЕЛ ЯНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ОП "СОФПРОЕКТ"

ЖК "МЛАДОСТ 4"

КВ. "ГОРУБЛЯНЕ"

ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "МЛАДОСТ"

КМ. 41+280

ЖК "СОФИЯ ПАРК"

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you