Issuu on Google+

СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

Югоизточната и югозападната част от Софийския околовръстен път все още не са изградени. Това са бъдещите нови участъци на Софийския околовръстен път. За трасето от "Бъкстон" до магистрала "Люлин" съществува идеен проект на ОП "Софпроект" и ОП "София проект".

Югоизточната дъга на СОП – от автомагистрала "Тракия" до "Младост 4" (от км 35.180 до км 41.100 от път ІІ-18), също е на ниво идеен проект. Автор е ОП "Софпроект". Нейното изграждане ще започне с пътен възел "Горубляне" през 2017 г., ако Агенция "Пътна инфраструктура" осигури финансиране. Проектът за 5.9 км магистрално трасе е завършен.

СЪСТОЯНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ КЪМ НОЕМВРИ 2016 Г.

"К А

СЕ ВЕ РН

ЛО ТИ НА "

СЕ ВЕ РН

1

ЗА

ПА

ДН

АД ЪГ А 2

АМ

АМ

83

А

СК ОР О

СТ

НА

АД ЪГ А

ТА НГ ЕН ТА

Н" ЛИ Ю "Л

"Х АМ

С" ЕМУ

БЪ Н ТО КС – Н ЛИ ЛЮ

ЮЖ Н

АД ЪГ А

АМ " Т

АМ "ТРАКИЯ" – МЛ АДОС Съществуващи отсечки В експлоатация след рехабилитация и разширение Идеен проект за рехабилитация и разширение Автомагистрали – в проект/съществуващи

Т

РАКИЯ

"


Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура