Page 8

6

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ГРАДСКА СРЕДА

24 КОРАБ И ДИАМАНТ СИМВОЛИТЕ НА АНТВЕРПЕН В ПРОЕКТ НА ЗАХА ХАДИД 32 ИНТЕРМОДАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП, БУРГАС АНГЕЛ ЗАБУРТОВ ПРИСТАНИЩЕТО НА БУРГАС СЕ ОТВАРЯ КЪМ ГРАДА ДИАН ДИМОВ В ЗОНАТА ИЗГРАДИХМЕ ТРИ ЯХТЕНИ ХАЛЕТА И ПЛОЩАДКОВА ВИК МРЕЖА, ОБОСОБИХМЕ МЕСТА ЗА ОТДИХ 40 МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС НОВИЯТ МОРСКИ ЦЕНТЪР ТЕОДОСИ БОЯДЖИЕВ РАБОТИХМЕ ТАКА, ЧЕ ДА ЗАПАЗИМ ДУХА И ВИДА НА СТАРАТА СГРАДА

64

24

52 ВЪЛНОЛОМЪТ В БУРГАС С ОСВЕТЕНА АЛЕЯ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. САВА ТАЧЕВ ПРОЕКТЪТ Е РАЗДЕЛЕН НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЕТАПА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА МОРСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ

32

АРХ. НЕВЕНА РУСЕВА НАЙ-ВАЖНО БЕ НАМИРАНЕТО НА ПРАВИЛНИЯ МАЩАБ НА НОВАТА СТРУКТУРА 78 EFFIX PAVILION КОНКУРС НА "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" ЗА АРХИТЕКТИ И ДИЗАЙНЕРИ

58 ЦЕНТЪР ЗА ЧЕРНО МОРЕ В БУРГАС АРХ. ИВАЙЛО МИШЕВ СГРАДИТЕ В ПРИСТАНИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ НОСЯТ ОСОБЕН ЗАРЯД

40

64 РАЗШИРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС "ЛИФТ СОПОТ" СИМЕОН СТОИЛОВ КОМПЛЕКСЪТ ЩЕ ПРЕДЛАГА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО

40

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you