Page 77

КОНК УРС ЗА АРХИТЕК ТИ И ДИЗАЙНЕРИ

75 Победителите в конкурса и членовете на журито

ПРОФ. Д-Р АРХ. РОСИЦА НИКИФОРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ВАРНА ДИЗАЙН ФОРУМ"

Дадохме шанс за изява на най-младите в професията

С изненадващо голямо участие и много качествени проекти приключи "Effix Pavilion в Морската градина на Варна" – международният конкурс за млади архитекти и студенти. Анонимният конкурс бе насочен към архитекти на възраст до 35 години и студенти. Първоначалните намерения бяха да се постави дори още по-нисък праг за възраст – 29 години. Конкурсът потвърди класическата зависимост на резултатите от натрупания професионален опит. Коментирайки това рестриктивно условие, поставено от обявителите на конкурса, всъщност пояснявам едно от важните ни намерения за конкурса – да бъде открита възможност за изява на най-младите в професията. Известно е, че при условията на криза в световен мащаб намирането на работа, усъвършенстването в практически задачи, попадането на стимулиращи въображението теми са все по-убягващи обстоятелства за начинаещите професионалисти. Тази подкрепа беше първата специфична цел на конкурса. Същността на поставената задача има наистина "океански" измерения. Принципната трудност се очертава от съчетанието на няколко важни изисквания. Да се създаде едновременно функционална и уникална по въздействие форма. Да се постигне модулност. Да се използва бетонов материал, създаден в лабораториите за иновативни технологии на "Девня – Хайделберг Цимент Груп". Материалът като важен формообразуващ фактор трябва да се приложи в контекста на Морската градина на Варна. Приложението на иновативен и все още непознат материал бе втората специфична цел на състезанието. Третата специфична цел бе през приноса към градската среда на Варна (основен стремеж на "Варна Дизайн Форум") да се постигне обогатяване на формообразуването в глобален план. За това постижение говорят много ярко избраните от журито премирани проекти и поощрителните награди.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat