Page 72

70

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

СИМЕОН СТОИЛОВ КОМПЛЕКСЪТ ЩЕ ПРЕДЛАГА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО

СИМЕОН СТОИЛОВ ЗАМ.-УПРАВИТЕЛ НА "ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП" ЕООД Г-н Стоилов, каква е концепцията ви за развитието на проекта туристически комплекс "Лифт Сопот"? "Лифт Сопот" започна като инвестиция в съществуващо съоръжение, свързано с необходимите ремонти и обновяване на определени компоненти. Това положи основите за бъдещето развитие на комплекса. Идеята е локацията заедно с новите функции да предлага адекватно обслужване на най-високо ниво, за да утвърди ролята си на притегателна точка в подножието на Стара планина. Всъщност това е долна станция на "Лифт Сопот", която е начало на линията с още две станции – самият лифт осигурява удобен достъп до Национален парк Централен Балкан и стартовата зона до втора станция за любителите на парапланеризма. За вас като инвеститор кое беше най-голямото предизвикателство при реализацията на проекта? Самото решение за начало на проекта беше най-голямото предизвикателство. В такъв момент важно за нас беше да имаме ясен план за развитие по етапи на различните дейности – имаме процеси, свързани с ремонт, такива за ново строителство, а в същото време един напълно работещ лифт, чиято функция не спряхме по време на

работата. В крайна сметка организирането на линейния график за изпълнение бе ключово. Какви бяха изискванията ви към проектантите и изпълнителите на комплекса? На какво държахте наймного? В днешно време строителството и архитектурата са съвкупност от множество процеси. Изисквания към проектантите и изпълнителите бяха те да притежават необходимите качества за намеса във всеки от тези процеси и умението да ги изпълняват на най-високо ниво. Естествено, сходните виждания за концепцията и сградите са началото на нашите отношения. Какви иновативни енергоефективни материали и технологии са внедрени в обекта? Разположението на басейн на такава надморска височина без термален извор е предизвикателство. От самото начало искахме ефективен период на отопление април – октомври, така че заложихме три броя термопомпи въздух-вода Astralpool, които са съобразени с най-високите европейски изисквания за качество. Осветлението е изцяло светодиодно, цялото технологично оборудване на кафенето и кухнята е със съответния енергиен клас.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you