Page 70

68

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ИНВЕСТИТОР "Център Регион Груп" ЕООД ПРОЕКТАНТ арх. Невена Русева (идеен проект), "Тектоника – Б" – † арх. Никола Балджиев (работен проект) ОВК ПРОЕКТАНТ инж. С. Парапитева-Георгиева

ВИК ПРОЕКТАНТ инж. Ал. Попов, инж. С. Проданова

КОНСТРУКТОР инж. Кр. Гостиловски, инж. Е. Виячев

ЕЛ. ПРОЕКТАНТ инж. Д. Щерев, инж. С. Георгиева

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР инж. Христо Сангуров

ИЗПЪЛНИТЕЛ "Стройгрупа – СВ – ЕМ" ООД, "Център Регион Груп" ЕООД

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat