Issuu on Google+

68

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ИНВЕСТИТОР "Център Регион Груп" ЕООД ПРОЕКТАНТ арх. Невена Русева (идеен проект), "Тектоника – Б" – † арх. Никола Балджиев (работен проект) ОВК ПРОЕКТАНТ инж. С. Парапитева-Георгиева

ВИК ПРОЕКТАНТ инж. Ал. Попов, инж. С. Проданова

КОНСТРУКТОР инж. Кр. Гостиловски, инж. Е. Виячев

ЕЛ. ПРОЕКТАНТ инж. Д. Щерев, инж. С. Георгиева

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР инж. Христо Сангуров

ИЗПЪЛНИТЕЛ "Стройгрупа – СВ – ЕМ" ООД, "Център Регион Груп" ЕООД


Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура