Page 68

66

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАСТИЧНА ВИЗИЯ Сградите представляват семпли обеми, които отговарят на контекста на средата и изискванията на новата функция. Обемът на кафенето започва от противотежестната кула и се завърта на 90° в посока север, за да не затваря гледката към планината. Основната част на кафенето слиза на кота -1.60 м от тази на лифта. Така се оформя разположението на басейна, отваря се пространство за новата функция и се подчертава тази на лифта. Чистото линеарно решение е разчупено благодарение на слизането във височина – линията на козирката на "Лифт Сопот" изтича във високата част на кафенето. Тя от своя страна чупи и оформя основния обем. Съблекалните са отделени в северната част на комплекса и завършват визията на структурата. В пространството между кафенето и съблекалните е изградена преграда, която спира визуалната връзка към басейна от лифта, за да даде уединение на посетителите.

Площадката на басейна отговаря на мащаба на комплекса и му позволява да "диша". Плоските покриви на кафенето и козирката на "Лифт Сопот" са използваеми и се превръщат в панорамни тераси с 360-градусова гледка, която дава пълна представа за динамиката на комплекса. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ Всички използвани материали за строителните, довършителните работи, технологичното оборудването и обзавеждане отговарят на найвисоките изисквания за качество, безопасност и са снабдени със съответните сертификати. В екстериора и интериора основните завършващи материали са естествени – омаслено дърво, сив камък, видим бетон, мазилка, парапетите са изработени от конструктивни профили, които са горещопоцинковани. Това завършва идеята за обработена индустриална визия. В комплекса е заложена аеробна

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat