Page 65

ЦЕНТ ЪР ЗА ЧЕРНО МОРЕ В БУРГАС

Зоната за научноизследователския център е обособена със самостоятелен вход и снабдена със самостоятелна кухня, санитарен възел, склад. От офиса има пряка връзка към двете зали. Главният вход към залите е от зоната на кафето, така че посетителите непосредствено влизат в нея. НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАЖ НА КОТА +11.20 са обособени лоби, открита тераса към лоби, ресторант, кухня към ресторанта, санитарно-битови помещения за персонала към кухнята, тоалетна за посетители, обслужващи помещения. Кой е акцентът на този етаж? Ресторантът. Съгласно заданието той е предвиден панорамен с озеленен покривградина. Към ресторанта има обособено лоби, открита тераса, обслужващи помещения. Кухня с обслужващи персонала помещения са планирани, така че да покриват санитарно-хигиенните изисквания. В полуподземния етаж са обособени паркинг за автомобили, резервоар за пожарогасителна инсталация, техническо помещение, склад и офис за яхтени стоянки. Паркингът има място за 80 автомобила. Резервоарът за пожарогасене е оборудван с помпено помещение. В съседство е обособено техническо помещение за ОВК инсталацията. Офис за яхтени стоянки е обособен в северната част на подземния етаж, така че да има пряка връзка с яхтените стоянки.

63

Арх. Мишев, какви модерни материали и технологии залагате? Какво е специфичното за проектиране на сгради близо до морето? При проектирането са взети предвид особеностите на морския климат, посоки на вятъра, високата влажност. Изискванията към влаганите материали закономерно са по-високи заради климатичните особености. Фасадата е решена с прилагането на най-съвременните решения – плътни части от композитни материали. Стъклената фасада е с алуминиеви носещи профили и двоен стъклопакет, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност на сгради от този клас. Интериорните пространства са решени в индустриален дизайн с прилагане на естествени материали, характерни с високо качество и дълъг експлоатационен период. Подът на общите пространства е шлайфан бетон. В залите са взети предвид не само големият брой посетители, но и функционалното им предназначение, което обуславя прилагане на материали с акустични характеристики, така че звуковите показатели да покриват изискванията за провеждане на различни събития. За целта подът е покрит с мокет, по стените и таваните се влагат акустични звукопоглъщащи плоскости.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat