Page 64

62

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

многофункционална експозиционна зала, склад, охрана, ГРТ (главно разпределително табло) и вертикални комуникации. Входното фоайе е непосредствено след винтфанга (въртящата се врата) на главния вход. Решено е просторно и в неправилна геометрична форма с приблизителна площ 320 кв.м. Влизайки в него, посетителите насочват поглед към входа на многофункционалната експозиционна зала, която заема най-голям дял от площта на партерното ниво. Вдясно в обема на фоайето е обособена зоната за бюфета, към който са предвидени маси за сядане. Към бюфета има предвидено складово помещение. Многофункционалната зала e с площ около 830 кв.м и капацитет 400 – 500 души. Има възможност за различен начин на нареждане на местата за сядане според конкретното събитие. В зоната на винтфанга е разположена информацията, която непосредствено обслужва посетителите отвън. Към входното фоайе има предвиден гардероб, който има възможност да обслужи посетителите на залата. Санитарният възел в зоната на гардероба е едновременно лесно достъпен и визуално изолиран от погледите на посетилите. Предвидена е тоалетна за инвалиди и помещение за майки с деца. Помещението за охраната е обособено към втория винтфанг към входа на VIP посетителите. Съгласно заданието за проектиране администрацията е развита на две нива със собствен санитарен възел и кухненски бокс.

НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА КОТА +3.60 са обособени офиси към администрацията на партерно ниво с вертикална връзка – стълбищна клетка, офис зона с кухня и склад/архив, сървърно, обслужващи помещения към залата на партерното ниво – помещение видео и аудио, помещения за трима преводачи, санитарни възли и вертикални комуникации. Зона офиси съгласно заданието за проектиране се състои от четири помещения. Сървърното помещение обслужва цялата сграда. Къде преминава атриумното пространство? През всички етажи на сградата – от партера до последния етаж, и създава усещане за простор и комфорт. На междинната площадка между двете стълби в атриума е обособена зона с мека мебел, така че посетителите могат да се насладят на гледката пред главния вход към магазията и морето. НА ВТОРИ ЕТАЖ НА КОТА +7.20 са обособени кафе в отворено пространство, офис зона, офис към научноизследователския център, две зали по 180 кв.м с възможност за обединяване, обслужващи помещения – тоалетни, склад тераса, тераса с връзка с пасарелка. Кафето се намира в отворено пространство към атриума. Към него има проектирани бар и зона с маси. От кафето има връзка към пешеходната зона навън. За целта е предвидена пасарелка, която отвежда посетителите към вълнолома. Офисът се състои от 4 помещения и самостоятелна кухня.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat