Page 61

ЦЕНТ ЪР ЗА ЧЕРНО МОРЕ В БУРГАС

59

Новата сграда е разположена на територията на пристанище Бургас-изток в зоната на стария вълнолом, непосредствено до 2-ро и 3-то корабно място. Намира се между „Магазия 1“ и Морската гара. Идеята е да бъде изградена модерна, емблематична сграда за конгресен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море, заложена в концепцията на Общия устройствен план на Бургас за отваряне на града към морето, преобразяване на крайбрежните промишлени зони и превръщането им в обществени сгради и пространства.

ОБЕКТ Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1-во к.м. до 4-то к.м. – пристанище Бургас ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП „Пристанищна инфраструктура“ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ пристанище Бургас-изток, Зона за обществен достъп, непосредствено до 2-ро и 3-то корабно място НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 12.09.2016 г. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 12.09.2018 г. СТОЙНОСТ 18 млн. лв. с ДДС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1950 кв.м РЗП 7000 кв.м ВИСОЧИНА до 18.5 м (4 етажа) ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ до 35% КИНТ до 1.0 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ минимум 40%

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you