Page 57

ВЪЛНОЛОМЪТ В БУРГАС

55

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП "Пристанищна инфраструктура" ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД "Стройгео", съставено от "Стройнорм" и "Геотехника" СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 144 880 лв. без ДДС НАЧАЛО НА ПРОЕКТИРАНЕ 29 май 2015 г. КРАЙ НА ПРОЕКТИРАНЕ 3 септември 2015 г. НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 2017 г.

(+5.68 по ЧС). Това означава, че ще се разкърти връзката между вълнобоя и фундамента, след което ще бъде изрязана и армировката. Самият стар вълнобой е стоманобетонов елемент с дължина 5 метра и тегло 10.5 тона. Предвидено е сепаниране и повдигане на елемента посредством закрепването на анкери и химичен закотвящ разтвор. ОТ СТРАНАТА НА МОРЕТО СА ПРЕДВИДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: Ще бъдат отстранени съществуващите тетраподи Ще бъдат направени изкопи и ще се извърши откосиране на основен пласт стоманобетон 500 – 1500 кг с дебелина 2 – 2.5 м и откос 1:1.33 м Ще бъде положена бронировка и ще се направи откосиране на пласта стоманобетон 1500 – 4000 кг с дебелина 2 метра и откос 1.33 м Ще бъдат положени тетраподи Предвидено е изграждане на монолитни кутиеобразни елементи на кота +4.40 м. Горната плоча на така изградените монолитни елементи оформя и алеята на пешеходната зона на кота +6.30. Всички комуникации и инфраструктурата ще бъдат прокарани в елементите и на практика те ще играят роля и на инфраструктурен колектор.

По отношение на типа и конструкцията на вълнобоя е предвиден монтаж на нов сглобяем вълнобой с височина 2.10 м, който достига до кота +7.50 м. (+7.78 по ЧС). Пешеходната зона е оформена на кота +6.30. Достъпът до нея се осъществява посредством 2 стълбищни конструкции и в допълнение са предвидени хидравлични платформи за хора със затруднено придвижване. По всички повърхности са установени следи от химична и физична корозия на бетона и по тази причина тяхното саниране е предвидено да стане с полагане на защитен пласт стоманоторкрет с дебелина 20 – 30 милиметра. ТЕТРАПОДИТЕ Съгласно извършените изчисления са предвидени 3 вида тетраподи: Т8 с обем 3.2 куб.м и тегло 8 тона – за етап 3 Т8 с обем 3.2 куб.м и тегло 8 тона – за етап 2 Т10 с обем 4 куб.м и тегло 10 тона – за етап 1. Съществуващите тетраподи ще бъдат извадени, оценени и пренаредени по зони.

Вълноломът е строен 1902 г. и попада в територията на пристанище Бургас в поземлен имот с трайно предназначение за пристанище. Предвид новата му функция на пешеходна зона и лошото му техническо състояние той се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на оптимална защита от вълнение

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat