Page 52

50

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ТЕОДОСИ БОЯДЖИЕВ РАБОТИХМЕ ТАКА, ЧЕ ДА ЗАПАЗИМ ДУХА И ВИДА НА СТАРАТА СГРАДА

Архитектите: Чрез надписи в интериора и в екстериора споделихме любими цитати от Христо Фотев.

ТЕОДОСИ БОЯДЖИЕВ ПРОЕКТОВ РЪКОВОДИТЕЛ, "ДЖИ ПИ ГРУП", ИЗПЪЛНИТЕЛ НА "МАГАЗИЯ 1"

"Магазия 1" се намира на територията на пристанище Изток – град Бургас, в близост до Морската гара и Трафик кулата. В процеса на изпълнението се справихме с желанието на възложителите сградата да запази вида и формата на старата Магазия. Съхранихме айфеловите ферми и част от гредите от автентичната конструкция. Преди и след завършването й сградата "Магазия 1" си остава притегателен център за бургазлии и гостите на града. Предвидено е в нея да има билетен център за корабчетата към остров Св. Анастасия. Има и допълващи функции като зона за хранене (ресторант, кафе), търговски обекти – магазини, информационен център и други. Сградата е зонирана на две нива. Първото ниво е на кота 0. Там има приемна зона с информационен център – фоайе и емпоре. Фоайето е основната посрещаща и разпределителна зона в сградата с подходи към повечето функционални единици в нея. Към основната транспортна улица откъм североизток са разположени търговски обекти – общо 6 магазина и 4 помещения за продажба на билети. Има и заведения за обществено хранене. Второто ниво е на кота 5+40. Там между оси 1 и 10 и между оси 13 и 19 са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки. За покривите е използван послоен монтаж: от долната страна – трапецовидна ламарина за покрив, твърда минерална вата като топлоизолация и завършваща

нископрофилна покривна ламарина. От юг козирката се спуска вертикално по продължение на дългите фасади "завеса" от алуминиева просечена ламарина, прахово боядисана в бяло. От северната страна по продължение на стрехата са монтирани жалузи. Контурът на сградата по късите фасади е подчертан с непрекъсната ивица от бял еталбонд, който обрамчва и просечената ламарина по югозападната фасада. Основните стени на сградата са композитни панели с леко релефна повърхност от тъмносива ламарина. Фасадите, които гледат към морето, са с остъкляване двоен стъклопакет за всички прозорци и за всички окачени фасади с прекъснат термомост, а троен стъклопакет има само на дограмата на втория етаж, фасада североизток. Цветът на профилите е тъмносив. Оригиналната метална конструкция, както и всички контурни колони, са боядисани в тъмносив цвят. Осветителните куполи, даващи допълнително светлина и простор, са разположени във фоайето и при кабинетите на второ ниво. Външните врати са стъклени при главните входове (включително евакуационни) и метални в цвят по RAL при технологичните помещения и при голямата многофункционална зала. Цокълът на сградата е от еталбонд. Настилките в екстериора са шлайфан бетон и дървени настилки – тип декинг (при заведенията).

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat