Page 51

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

49

Автор на скулптурата "Къдроглав Рециклиран" е Симеон Шивачев

процес се дава с проекта "Супер Бургас". С реализацията на проектите за Морска гара и благоустрояването около нея, както и този за "Магазия 1", територията става все по-популярна за гражданите и посетителите на града. Едно от големите предимства на зоната според нас е, че тя е съхранила своя автентичен индустриален дух с целия аромат, колорит и романтика, видим и невидим потенциал за бъдеще. И най-вече представлява една нова за гражданите връзка с морето и с историята на града. В проекта за "Магазия 1" разглеждаме сградата в симбиоза с прилежащото й пространство. Решихме да не се ограничаваме само с организиране на нейния вътрешен живот, а също да създадем предпоставки за "преливане" на този живот навън, както и обратното. Непосредствено до сградата вече е изградена детска площадка по проект, който създадохме специално за мястото. Тя е организирана около висока структура за игра с визия на фар, която е тематично свързана с околната обстановка. В реконструираната територия около сградата са включени също крайбрежната алея, зона с вградени в настилката батути, достъпни за всички, и зона за отдих. Настилката е гранитен паваж от територията на пристанището – носител на духа и

характера на територията. Пристанищните кранове в близост също допринасят за запазване и обогатяване на тази атмосфера. БЪДЕЩЕ Бургас е най-голямото пристанище на територията на страната, самият град се е развивал винаги във връзката си с морето и морското дело и превръщането на част от пристанищната територия в обществено достъпна зона е напълно логично решение. То предоставя огромни възможности пред града – не само като атмосфера и сграден фонд, но и като дейности и атракции. Разумното развиване на тази територия има потенциала да промени качествено живота в града. Въпреки многото трудности по пътя се чувстваме удовлетворени от резултата. Вярваме, че зад всеки успешен проект стои добър екип. Затова бихме искали да благодарим на колегите по инженерните части за професионалната работа, на строителите – за сътрудничеството във всички фази, на възложителя и на всички, които съдействаха проектът да се случи.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat