Issuu on Google+

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

© АРХ. ПЕТЯ ТАНЪМОВА

Използването на допълнителни рамки с обтегачи позволи, без да се нарушават структурата и фините сечения на фермите, да се постигне необходимата носимоспособност на покрива. В бял и черен цвят са диференцирани ново от старо. По този начин старият носещ скелет е отличен от новата намеса

47

През фоайето минава пасарелка, която осъществява връзката между двете зони на горното ниво

© АРХ. ПЕТЯ ТАНЪМОВА


Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура