Page 48

46

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ИНТЕРИОР Комуникационно сградата е организирана около главното фоайе, което функционира като чакалня на морска гара с туристически информационен център, а също осъществява връзките към различни зони – залите на 2 етаж, ресторанта, логистичния хъб, както и към различни обслужващи помещения. Фоайето е решено като пространство през две нива, което дава възможност да се експонира покривната конструкция. През фоайето минава пасарелка, която осъществява връзката между двете зони на горното ниво. Нейният стъклен под и горното осветление целят усещане за лекота, което да допълни елегантността и ефирността на покривните ферми. Пред фоайето от южната страна е неговото екстериорно продължение – покритият двор, който води до крайбрежната алея и корабчетата. Ключов при решаването на пространствата на второ ниво беше проблемът с осветеността. Фасадните прозорци се оказаха недостатъчни и ни дават единствено гледка към морето. Основният източник на дневна светлина е горното осветление с акрилни куполи по северния склон на покрива, които спомагат за добрата и равномерна осветеност на помещенията и създават приятна атмосфера. © АРХ. ПЕТЯ ТАНЪМОВА

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you