Page 47

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

45 Двукорабната структура на сградата определя характерния силует по късите фасади Покритите дворове: централният е възлово комуникационно пространство, а ъгловият – зона за почивка и наблюдение на морето

Използвахме всички годни елементи от металния скелет, които носят архитектурна стойност (фермите, капителите на колоните и централната надлъжна греда) © ИВАН ПЕТРОВ

и силуета на покрива. Конструкцията решихме в черно, а за неин фон приехме бялата покривна плоскост. В екстериор се случи обратното – изявихме силуета в бяло чрез покрива и допълнителната фасадна обвивка, а за фон решихме стените в тъмни тонове. Ръждата ни служеше за акцент. А защо почти всичко е монохромно? Смятаме, че монохромните цветове са подходящ фон за изява на естествените материали – дърво, ръжда, гранит, трева – материали и повърхности, които сме заложили в средата и които се променят красиво във времето. Заложихме на тази комбинация на естествено и монохромно, защото я намираме за хармонична, откровена и добре вписваща се в контекста на толкова разнообразен пейзаж.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you