Page 46

44

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

© АРХ. МАРИАНА СЪРБОВА

ПРОЕКТ "Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект "Модернизация на сграда "Магазия 1" на Терминал Изток 1 на Пристанище Бургас" ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД "Магазия инженеринг", включващ "Джи Пи Груп" ООД и "Партньори – А.Т." ЕООД ПРОЕКТАНТ "ОББ Контролинг" ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, арх. Петя Танъмова ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" Идеен проект инж. Сотир Чаушев, технически проект инж. Александър Мишев, инж. Мая Чаушева

ЧАСТ ОВК инж. Антон Маринов, инж. Иван Костуров ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" инж. Младен Пройков, инж. Невяна Джонева ЧАСТ "СЛАБОТОКОВИ" инж. Иван Русинов и инж. Кирил Лазаров ЧАСТ ВИК инж. Силвия Праматарова ЧАСТ "АКУСТИКА" инж. Ивайло Христев ЧАСТ "ТЕХНОЛОГИЯ" инж. Веса Мирчева ЧАСТ ПУСО, ПБЗ инж. Карамболов ЧАСТ "ОГНЕЗАЩИТА" инж. Огнян Русев

ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ" инж. Валентин Русев ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИНВЕСТИТОР ДП "Пристанищна инфраструктура" СТОЙНОСТ НА СМР 4 млн. лева ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СГРАДАТА ЗП (НОВО) 2827 кв.м (с включени покритите дворове) РЗП (НОВО) 4085 кв.м (с включени покритите дворове) ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛОЩ, ОТКРИТИ ТЕРАСИ С ВИСОЧИНА ДО 1.2 М ОТ НИВОТО НА ТЕРЕНА 264 кв.м

Тя е изнесена в изцяло нова плоскост пред ограждащите стени и служи за визуален регулатор и засенчващ елемент. Перфорациите придават дълбочина на погледа. За нас беше важно материалът за това място да е максимално лек и ефирен, защото не произхожда от оригиналната структура на сградата, а служи за подчертаване на нейна особеност. По отношение на цветовото решение работихме с контрасти. Това не беше самоцел, а смислово изведено от противопоставянето на старо и ново. Цветът беше полезен инструмент за изява на характерни елементи и принципи. Ако трябва да обясним подхода накратко: От старата сграда имахме две отправни точки – конструкцията

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you