Page 45

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

От старата сграда имахме две отправни точки – конструкцията и силуета на покрива. Конструкцията решихме в черно, а за неин фон приехме бялата покривна плоскост

Дългите по 90 метра монотонни фасади решихме цялостно и единно, за да запазим характерното усещане за сградата, но на определени места ги прекъснахме с важни функционални обеми и пространства. Значителна намеса в структурата на сградата беше появата на покритите дворове от страната на морето – централният двор е възлово комуникационно пространство, а ъгловият – зона за почивка и наблюдение на морето. Те са едновременно част от сградата и пряко свързани с външната среда. Опитахме да използваме този дуализъм, като подчертаем предимствата и на двете пространства – външно и вътрешно. Двукорабната структура на сградата беше също важна изходна точка. Тя определя характерния силует по късите фасади. Нашата намеса заложи на подход на обвързване на фасадната и покривна плоскост чрез полупрозрачна фасадна обвивка от перфорирана ламарина и жалузи в цвета на покрива. Така постигнахме няколко цели: единен образ на цялата сграда, в която покривът играе ролята на "пета фасада"; съвременен вид; многопластовост и дълбочина на възприятието; засенчване и скриване на фасадната плоскост, където е необходимо. КОНСТРУКЦИЯ За щастие намерението и заданието на собственика от самото начало беше съществуващата конструкция да се запази. Нашата задача беше да съчетаем новата функция и обвивка на сградата с експонирането на тази конструкция, така че тя да се възприеме във възможно най-автентичен вид.

43

АРХ. МАРИАНА СЪРБОВА, АРХ. ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА, АРХИТЕКТУРНО СТУДИО "МОТО" АРХ. ПЕТЯ ТАНЪМОВА, "ОББ КОНТРОЛИНГ"

В реконструкцията използвахме абсолютно всички годни елементи от металния скелет, които носят архитектурна стойност (фермите, капителите на колоните и централната надлъжна греда). Останалите характерни елементи са възстановени по заснемане (колони, фасадни греди). Конструктивното решение предвиди елегантен по наше мнение начин да се укрепи старата покривна конструкция. Използването на допълнителни рамки с обтегачи позволи, без да се нарушават структурата и фините сечения на фермите, да се постигне необходимата носимоспособност на покрива. В бял и черен цвят са диференцирани ново от старо. По този начин старият носещ скелет е отличен от новата намеса. МАТЕРИАЛИ При разработване на проекта една от главните цели беше запазването на индустриалния дух както на сградата на "Магазия 1", така и на околното пространство. Ламарината беше заложена както от гледна точка визия и отношение към съседни сгради (Морска гара, Трафик кула), така и по-чисто технологични и практични съображения. Тъй като нямаше автентичен фасаден материал, който можехме да използваме в новото решение, се опитахме чрез обшивката от Corten (ламарина с контролирана повърхностна ръжда) да дадем на сградата онази смислова връзка с историята и средата, на която държим като архитекти. Друг основен фасаден материал е перфорираната ламарина, чрез която изпълняваме допълнителната обвивка, продължение на покрива, за която споменахме.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat