Page 44

42

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

© АРХ. МАРИАНА СЪРБОВА

Проектът за реконструкция на "Магазия 1" постави пред нас редица предизвикателства: да оценим, запазим и експонираме найсъщественото от старата сграда; да работим в контекста на историята на мястото и уникалното й разположение – на метри от кейовата стена с внушителна гледка към индустриалния пейзаж на пристанище Бургас; да съвместим характера на един стар склад със съвременна обществена функция. Както е видно от името ù, "Магазия 1" е билa складова сграда. Служела е за съхраняване на насипни товари и е построена през 1906 г. – една от първите постройки на пристанище Бургас. Онова, което я прави интересна от съвременна гледна точка, е металната й конструкция – елегантни нитовани ферми, чугунени колони с капители, нитовани съставни греди, каквито като вид и технология не се изпълняват в наши дни.

ПРОЕКТ В сегашния си вид "Магазия 1" е многофункционална обществена сграда на 2 етажа с площ 4085 кв.м. Според идеен проект сградата беше замислена като експозиционен и образователен център с морска тематика, но след промяна на инвестиционното намерение се реши сградата да заложи повече на развлекателни функции – към морето са разположени три заведения за хранене и кафене. Останалите пространства в нея са чакалня с туристически и билетен център за пътници на каботажното плаване, търговски обекти, многофункционални зали. За да се вместят и разпределят всички тези нови функции, добавихме частично второ ниво в обема на сградата (в северния кораб). Това спомогна за оформянето на разнообразни като височина и площ пространства. ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕН ПОДХОД Фасадното решение на старата сграда беше подчинено на функцията – плътни бетонови стени и големи товарни портали, сграда без почти никакви прозорци. Красотата на конструкцията и мащабът на пространствата, които тя покрива, можеха да се видят единствено в интериор. В екстериор най-характерен беше силуетът на двукорабната постройка. Сметнахме за задължително да обърнем тази затворена в себе си сграда навън – да превърнем гледките към морето и пристанището в част от интериора. От друга страна, искахме да разкрием красотата и ценността на конструкцията, като я направим видима не само в интериор, но и в екстериор.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat