Page 43

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

"Магазия 1" е част от Зоната за обществен достъп и пристанище Бургас. Доскоро територията на Пристанище Бургас–изток беше затворена за свободни посещения и беше с контролиран достъп. Сега, вече втора година, Зоната за обществен достъп е факт. Има Морска гара, Брегова (трафик) кула, вече и обновена "Магазия 1", вертикалната планировка е завършена, предстои да бъде рехабилитиран вълноломът и да бъде изграден Конгресният център.

41

Идеята да се запази сградата на "Магазия 1" е заложена в Предпроектното проучване за Зона за обществен достъп от 2010 г., а по-късно и в Изменението на Подробния устройствен план от 2011 г. През 2013 г. "Пристанище Бургас" ЕАД инициира проучване и идейна разработка. Настоящият проект е възложен и финансиран от ДП "Пристанищна инфраструктура" през 2015 г. Реконструкцията на сградата е завършена през 2016 г.

© АРХ. МАРИАНА СЪРБОВА

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat